Вход
15
Май
ВоскресеньеПостановка Дмитра Богомазова
Тривалість 1 год.

Цей проект — не прочитання
драматургічного тексту сценічними
засобами, а досвід трансформації тексту
драматургічного в текст перформансу.
Текст перформансу як інтертекст,
який відсилає до драматургії Шекспіра.
На основі ключової сцени — «Сон Річарда» -
п’єси Шекспіра «Річард ІІІ» ми створюємо новий текст — перформативний.
Трансформація одночасно є і метою і засобом створення перформансу.
Трансформація вербальності, простору, звуку, тіла